"Tatarucingan" adalah Teka-Teki atau Puzzle dalam Bahasa Sunda. Contoh: Oray naon anu teu bisaeun ngaleor? Oray nu ngalegleg linggis hekehkehke
| | Comments (32)

32 Comments

Priyadi said:

ini enda nasution atau enda suhendra sih?™

MAOLANI SYAHYANTO said:

ABDI MAOLANI BOGOH KA KARTIKA SARI

lingga said:

arisia mana tatarucingana?LeZ
ka no iye
085294454645

Hendra said:

Ya ya ya..

Henry said:

Naon eta teh mank?

iskandar said:

1.nakol beduk sabaraha warna?(tiluwarna)
2.cingitung sabaraha sabaraha sukuna?(10
-ucing=4;piit=2;lutung=4 jadi=10 )

iskndar said:

sound naon nu bisa nyani?
hayo kirim ka fs urang "ss.iskandar@ymail.com

iskandar said:

dikatangkep teu katangkeup di jing-jing kabawa dua?
hayoh naon!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sms ka no ieu:02276594982

wildan said:

make jeket bodas lain dokter make heleum hejo lain tentara naon cing ????? lamun nyahoo kirim ka fb wildanwardani@yahoo.com fs idan_wardani@yahoo.com

restio said:

tai naon nu bisa napung?

restio said:

bulu naon anu karoneng?

restio said:

atas putih handap koneng?
kirim ka fs urang nya di antos yeh

naz said:

~ di buka aya buluan....
~ di buka deui aya kacangan... cik naon?

kirim jawabannana ka fb kuring > nazbulzhiet@yahoo.com

naz said:

#Berpikirlah Anu Positiv#

~ *Panjang... ---------
~ *Tengah-tengahna copong....OOOOO
# cik naon jawabannana???....
^_^ sok ku kuring dibere klu`na = mimiti huruf na "K" tungtung hurfna "L"

sok mun bisa ngajawabna kirim bae ka alamat FB : nazbulzhiet@yahoo.com

naz said:

#Berpikirlah Anu Positiv#

~ *Buleud.... OOOOOO
~ *Tengah-tengahna aya kacangan....

# cik naon jawabannana???....

^_^ sok ku kuring dibere klu`na = mimiti huruf na "M" tungtung hurfna "K"

sok mun bisa ngajawabna kirim bae ka alamat FB : nazbulzhiet@yahoo.com

NB:mikirna nu positive....muhun!!!

cep said:

manuk naoon anu daharna, nginumna,pokonamah sakabehan na2 dina tembok???????????????????????
jawab kn FB: cfr_piss@yahoo.com

Segar dezy said:

Hayam rintik nonggeng ka langit???

adiyatma said:

ORAY KUNAON TEU DI BERE SUKU....????

JAWAB>>>???

mun palai terang jawabana datang wae ka FB adi nya...!!!

FaceBook adiyatma@gmal.com

DI ANTOS

dmi McCute said:

hurup awalna k tungtungna l, mun dipake manjangan teu dipake ngulapes mondokan? naon cing!

ahhhhhhhhhhhhh rieuuutttt

^_^

billie said:

nini-nini bonkok teu bisa leumpang srena kumaha.?


hayoh tebak nyak
ka billybahari@yahoo.com
Fb Abdi....

cakeUt treUk said:

Tukang naon mun disauran malah lumpat ngakencengan?

mun tiasa nga jawab ieu, sok mangga candak tah hadiah di nu ngadamel ieu blog


annisa said:

ari pos dibalikeun jadi naon jadi sop ari sop dibalikeun jadi bahe

anggi yana said:

gajah asup kandang gede naonna?????

Irwan Maulana said:

Ku naon Enog Hayam pek Sieuneun Ku Enog Puyuh???

Kirim k FB Kuring:
the_Dackers@ymail.com

Gani Hasyim said:

" Bodas, alit Melesat? Cing naon geura............?

fazrin said:

cik yeuh tebak
nu mere cicing nu di bere ngamuk?

jawab nya buaya naon nu aya di darat
mun apal ka fb rohman.nurzaman@yahoo.com
mun bisa jawab ku nu nyieun blog eta di bere hadiah

ady riady said:

kumaha carana nu pego nginjeum gunting kanu lolong?

Tukang naon anu sok jejengkean? cobi naon waleranana?

irvan thea said:

bisa naek teu bisa turun ??
sok lah nu bisa jago

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by enda published on July 24, 2006 3:39 PM.

Sarwono Kusumaatmadja's Blog was the previous entry in this blog.

When people from different colour do things differently, itís not racism, itís just different is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Join My Community at MyBloglog!
 
Powered by Movable Type 4.01